Vairavimo teorija

Ruošiame vairuotojus, puikiai įvaldžiusius vairavimo teoriją, vairuotojus nuodugniai žinančius kelių eismo taisykles, galinčius užtikrintai spręsti eismo situacijas kelyje.

plačiau apie vairavimo teoriją

Praktinis vairavimas

Suteikiame vairuotojams praktinius vairavimo įgūdžius, įgalinančius saugiai vairuoti transporto priemones net sudėtingiausiomis eismo sąlygomis. Rengiame įvairių kategorijų vairuotojus.

plačiau apie praktinį vairavimą

Kursų Pradžia

Jeigu jums rūpi ne tik sėkmingas vairavimo egzamino išlaikymas „Regitroje“, bet tikras gebėjimas saugiai vairuoti automobilį – rinkitės vairavimo kursus automokykloje „Šviesoforas“.

Kursų Pradžia→ Papildomi vairavimo kursai pažeidusiems KET


Papildomos Vairavimo Pamokos

Kaina 100 Eur.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau VKTI) nustatyta tvarka "UAB Šviesoforas" suteikta teisė organizuoti ir vykdyti papildomą vairuotojų mokymą.

   Papildomas vairuotojų mokymas VKTI  nustatyta tvarka vykdomas pradedančiųjų vairuotojų (tai asmuo,  įgijęs teisę vairuoti A, A1, A2, B ir B1 kategorijų motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dviejų metų), pažeidusių  Kelių eismo taisyklių (toliau KET) reikalavimą (-us) vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems, laikytis lenkimo taisyklių, vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, laikytis eismo reguliavimo signalų, KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus, laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos, vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus, neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km/h, nevairuoti transporto priemonių neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, mokymas ir motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, mokymas.

   PRADEDANTIEJI VAIRUOTOJAI, PAŽEIDĘ KET REIKALAVIMĄ (-US), DĖL KURIO (-IŲ) PRIVALOMA BAIGTI PAPILDOMĄ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ IR VAIRUOTOJAI, KURIEMS TEISĖ VAIRUOTI BUVO ATIMTA DĖL KET PAŽEIDIMŲ, NORĖDAMI UŽBAIGTI PAPILDOMĄ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ, MOKYMO ISTAIGOJE PRIVALO:

1.Ne trumpiau kaip 45 min.individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė.

2.Baigti ne trumpesnį kaip 45 min.trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą.

3.Baigti ne trumpesnį kaip 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą.

4.Ne trumpiau kaip 45 min. su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi mokytis saugiai, ekonomiškai ir ekologiškai vairuoti B kategorijos transporto priemonę (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus A, A2, A ir B1 transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems teisė atimta dėl KET pažeidimų,norintiems teisę vairuoti  A1, A2, A ir B kategorijų transporto priemones).

5.Išlaikyti žinių patikrinimo testą.

   REGISTRUOJANTIS Į PAPILDOMUS VAIRUOTOJŲ KURSUS, REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI:

1.Asmens tapatybę tvirtinantis dokumentas;

2.Viena nuotrauka;

3.Įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė (įsigalioja po 10 darbo dienų nuo išdavimo);

4.Pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą (-us) už kurį (-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti);

   PAŽEIDIMO (-Ų) APRAŠAS PILDOMAS RANKA, APRAŠĄ TURI SUDARYTI ŠIOS DALYS:

1.Įvadas: aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti aplinkybės: vieta (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė.

2.Pažeidimo vertinimas: vairuotojas pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą (-us), pažeidimo (-ų) vertinimą (-us).

3.Išvados ir siūlymai: nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardinti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita vairuotojo nuomone svarbi informacija, susijusi su pažeidimu.

4.Informacijos šaltiniai: nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo (-ų) aprašą.

5.Priedai: pridedamos schemos, grafikai ir kita.

   Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas A4 formato lape lietuvių kalba. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, bet  turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (ų) aprašas, pavadinimas, vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą prieš bendro mokymo kurso pradžią.

   Kursų trukmė viena darbo diena. Papildomo vairuotojų mokymo kursų kaina 100 eurų. Papildomo vairuotojų mokymo kursai vyksta šeštadienį.

   Vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, baigusiems papildomo mokymo kursus, vairavimo mokykla išduoda Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.

   Vairavimo mokykla informaciją apie pradedančiojo vairuotojo užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą ne vėliau kaip kitą dieną suveda į VĮ"Regitra" informacinę sistemą.

Į papildomus kursus registruojame telefonu: +370 606 02508

Papildomos Vairavimo Pamokos


Suteikiame Jums galimybę mokytis teorijos neišeinant iš namų.

Teorija ir Vairavimas tik 400 eurų